CEFFELKELAMENÂME(LER) İÇİN AFORİZMATİK TANIMLAR

Cfk nedir? Sorusuna dair

– cfk harfler, sözcükler ve cümlelerle yapılabilecek en haysiyetli eylemdir.
– cfk bir yazın türü sayılabilir, fakat yazarı bunu ciddiye almaz.
– anlamı itibariyle “çala kalem yazmak” olan cfk aslında bundan fazlasıdır.
– cfk, çöpe atılacak yazı demek değildir.
– Sadece F. Kafka yazdığı cfk’ları çöpe atabilir(di).
– cfk şiir ya da düzyazı değildir.
– bunların arasında kalan bir şey de değildir.
– cfk bir samimi olma durumudur.
– itiraftır; ya da en azından bunu içerir.
– cfk bir Mizancı eylem türüdür.
– yine de Mizancı olmayan cfk’lar da yazılabilir, örnekleri vardır.
– yani cfk yazmak için Mizancı olmak yeter şarttır, gerek şart değildir.
– Mizan bir cfk’dır(cfk idi).
– “bunalım takılmak” cfk bir metinde abes kaçmaz.
– fakat “bunalım takılmak”tan ibaret bir cfk da olmaz.
– yeri gelmişken: kötü cfk yoktur.
– bütün cfk’lar iyidir.


– bilinçakışı yöntemi cfk’ya dahildir.
– cfk bir metin, bilinçdışı da olabilir.
– alkollüyken yazılmış hiçbir metin cfk olmaz.
– uyuşturucu aldıktan sonra cfk yazılabilir fakat bu ender rastlanan bir durumdur.
– cfk yazarının sigara kullanıyor olması gerekmez.
– parçalanmış ve sabit noktalarını yitirmiş bir bilinç, cfk yazmaya hazır bir bilinçtir.
– parçalanmış ve sabit noktalarını yitirmiş her bilinç, cfk yazmaya hazır bir bilinç değildir.
– kendini yalnız sanan herkes cfk yazmayı deneyebilir.
– cfk denenmez.
– cfk olan bir metinde kurgu rastlantısal olmalıdır.
– kurgusu rastlantısal olmayan cfk’lar da vardır.
– aslında makbul bir cfk kurgulanmadan yazılır.
– yazılıp bitmiş olan bir cfk’da kurgu olabilir.
– cfk bitmeyebilir de.
– en ideali bitmeyen cfkdır zaten.
– (bu arada ideal cfk olmaz.)
– hiçbir cfk’ya “bu yarım kalmış” denmez.
– herhangi bir metin, bir tek cümle yüzünden cfk sayılabileceği gibi, baştan aşağı cfk olan bir metin de, yine bir tek cümle yüzünden cfk olamayabilir.

Cfk yazarına dair

– cfk yazarı (ekseriyetle) insandır.
– kendini yalnız sanan herkes cfk yazmayı deneyebilir.
– hiç yalnızlık duymayan biri de cfk yazabilir.
– cfk yalnız da yazılabilir, kalabalık olunduğunda da
– yazarı cfk’nın altına, üstüne, yanına ya da içine imza atmaz.
– cfk yazan kadına sık rastlanmaz. (belki de bana öyle gelmiştir)
– Oğuz Atay büyük bir cfk üstadıdır.
– Onur Kırçal ve Ah Muhsin Ünlü de iyidir
– Normal insanlar cfk yazabilir, fakat yazarken normal olamazlar.
– (normal insan yoktur derler.)
– cfk yazarının her türlü kötü alışkanlığı olabilir.
– hiç kötü alışkanlığı olmayan cfk yazarı da olabilir fakat buna da henüz rastlanmamıştır.
– cfk yazarının kariyeri olmaz.Sunumuna dair

– toplu halde bir cfk sunumu söz konusu olduğunda metinlerarası geçişler belirsiz olur ve yazan kişi kendi cümlelerini ayıklamaya kalkmaz.
– cfk’nın en ideal sunumu birden fazla yazarın cfk’sının içiçe geçmiş hâlidir.
– toplu sunumların dışında, yazılmış bir cfk metin, öykü, şiir ya da roman adı altında, edebiyat dergilerine, yarışmalar ya da direkt yayınevlerine rahatlıkla yutturabilir. (bunu yapanlar vardır)
– hiçbir yerde yayınlanmayan cfk’lar da vardır ve bunların sayısı oldukça fazladır.
– hiçbir yerde yayınlanmayan cfk’lara “günlük” ya da başka bir şey denmez; onlar sadece “hiçbir yerde yayınlanmamış cfk”lardır.
– (her ne kadar yayınlanmamış olmak cfk’ya haysiyet kazandırsa da, yayınlanmaları, varolmaları açısından önemlidir, der Mizan.)
– cfk’nın toplu sunumu, tekilin çoğul içinde eritilmesi anlamında faydalı bir eylem olacağından, cfk’nın ruhuna da uygun kabul edilir.

Ve: Muhtemelen bu aforizmalar bir cfk yazarını bağlamaz.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir